مدير عامل:کاظم درزي
ريئس هيئت مديره:سيد يحيي حسيني
کارگزار رسمي سفارت عراق
اجراي تور هاي زيارتي
فروش پروازهاي چارتر در مسير نجف و بغداد